Det är allas dröm att barncancer ska försvinna för gott. Många barn drabbas men idag överlever 80% av alla drabbade och det ett stort tack till alla dem som har medfinansierat forskningen. Det är många företag och organisationer samt privatpersoner som har hjälpt till. Trots att 80% är en hög siffra så vill vi naturligtvis komma upp till 100%. För att kunna få in pengar till den forskning som krävs för att hitta botemedel så anordnas till exempel galor. Där skänker företag och privatpersoner de pengar de har råd med. Inget belopp är för litet!

När ett barn drabbas av cancer så är det hela familjen som drabbas. Det är extra viktigt i den tuffa vardagssituationen att de får skratta mycket. I samband med de olika galorna som anordnas så är det just skrattet som de flesta fokuserar på, förutom insamlingen. De delar ut barnens pris och det ska gå till den som får dig att skratta som mest. Vem får dig att le? Vem får dig att glömma sjukdomen för ett litet ögonblick?

Pengar behövs till forskningen

Fast det är många som skänker pengar till Barncancerfonden så är det just under dessa galor som det ändå skänks mest pengar. Det är miljoner som rullar in. Det kan låta som mycket pengar men forskning kostar. Vi måste ta oss framåt och övervinna denna hemska sjukdom som ingen borde bli drabbad utav.

Idag är det en av fyra drabbade barn som inte klarar sig. Vi måste arbeta oss framåt och finna botemedel så att alla överlever.

Fast det är sjukdomen det handlar om på de galor som anordnas så fokuseras det även på underhållningen vilket är mycket viktigt. Man måste få glömma bort det tragiska för ett litet ögonblick. Lyssna och njut av de vackra tonerna som spelas. Det får en att känna sig lite mindre maktlös.