Vad står Rädda barnen för?

Alla barn har rättigheter till att få leva i trygghet och harmoni. De har rätt till att få somna tryggt i sin säng och få vakna upp till en ljus dag som överöser dem med värme.

Mat på bordet och ett tak över huvudet är det många som har men långt ifrån alla. Många barn lever i misär och fattigdom. Deras behov blir inte tillgodosedda. Många barn blir misshandlade både psykiskt och fysiskt. En del blir våldtagna och en del kan bli misshandlade till döds.

Man kan tro att det är okända människor som utsätter andra barn på detta sätt men det finns faktiskt föräldrar som utsätter sina egna barn för detta.

Vad gör Rädda barnen för att hjälpa

Rädda barnen försöker hjälpa de barn som har det som svårast. De försöker skydda barnen så att de får lite trygghet. Alla barn har rätt till utbildning och det försöker Rädda barnen hjälpa till med.

Barn hamnar tyvärr mitt i ett krig eller i diverse olika katastrofer. Då om något, behöver de hjälp och stöd för att komma tillrätta med sina liv. Alla barn har inte lika lätt som många andra med att göra sin röst hörd. Här går Rädda barnen in.

Rädda barnen lyssnar och stöttar de drabbade barnen. De ger barnen rätt kunskap för att kunna gå vidare och få möjlighet att växa upp i trygghet.

Rädda barnen arbetar inte bara för Sveriges barn utan de finns internationellt. Olika sorts galor anordnas runtom i världen för att få ut information och få stöd från andra människor och organisationer.

Alla borde få hjälp

Det borde inte finnas utsatta barn eller människor överhuvudtaget, men ibland sker katastrofer som ingen kan förutse. Att sträcka ut en hjälpande hand till någon som har det svårt har ett gott hjärta!